Januar 14, 2022

Teknokrati: Hvordan vaksinemandater ble et politisk våpen

Selv om denne artikkelen fokuserer på den nåværende administrasjonen, er det en global strategi brukt av teknokrater over hele verden. Sikkert injeksjonene har et eget, men relatert formål, å bruke regjeringer til å håndheve dystopisk politikk er tydelig observert. Når nytten deres er over, vil de samme regjeringene bli kastet under Technocrat-bussen.


Utrulling av 5G kan sette luftfartssikkerheten i fare

5G-utrullingen øker luftfartssikkerheten ettersom "overføring fra disse tårnene har vist seg å forstyrre radarhøydemålere, mye brukt i helikoptre og andre fly for å måle høyden." 5G er en nødvendig teknologi for å aktivere tingenes internett (IoT), som overstyrer menneskers helse og sikkerhet.


Biden-administrasjonen institusjonaliserer religiøs diskriminering

I følge Justisdepartementet er det meningen at regjeringen skal praktisere ikke-diskriminering på grunnlag av "rase, farge, nasjonal opprinnelse, kjønn, religion eller alder." Siden de fleste religiøse fritak blir forespurt av kristne, stigmatiserer det å bygge en nasjonal database med forespørsler om fritak dem ikke bare, men skaper en "lovlig" liste over statens fiender.