Januar 4, 2022Nye biler i EU vil nå inkludere "Black Box" for å spore og registrere atferd

Teknokrater er tvangsmessige når det gjelder å samle inn sensordata om alt som beveger seg, behandler eller fungerer. Kjøretøy er det perfekte målet for allestedsnærværende datainnsamling, og selvfølgelig vil politiet være de første som får tilgang til det nye skattekammeret. Å antyde at data vil bli anonymisert og tilgjengelig for andre enheter som forsikringsselskaper, er latterlig.