Januar 18, 2022Legen mister lisensen for å foreskrive HCQ, Ivermectin; Bestilt til psykevaluering

Dr. Meryl Nass har vært en frittalende kritiker av helsedirektiver som forbyr HCQ og Ivermectin for tidlig behandling av COVID-infeksjoner. State of Maine Board of Licensure tok grep for å knuse medisinsk praksis ved å trekke den medisinske lisensen hennes, og for å legge fornærmelse til skade, beordret henne til å gjennomgå en psykisk evaluering. Dette ser ut til å følge Orwells historie fra 1984 der Winston er rollebesetning som Dr. Nass.