Januar 10, 2022


Kyr får VR-hodesett for å redusere angst, øke melkeproduksjonen

Dyr kan slå en vei til Metaverse før mennesker. Teknokrater har funnet ut at dyr kan bli lurt inn i en falsk virkelighet for å modifisere kroppsfunksjoner, som for kyr produserer mer melk. Hvis teorien gjelder for mennesker, kan deres "utgang" også manipuleres for økonomisk gevinst.


Rickards: Forsyningskjeden er den globale økonomien

Hvis globalisering var en levende kropp, så representerer forsyningskjeden det kardiovaskulære systemets behov for å transportere varer og tjenester (blodet) mellom globale destinasjoner. Når globaliseringen får et hjerteinfarkt, dvs. sammenbruddet av forsyningskjeden, vil globaliseringen falle til bakken som en murstein og dø.