Januar 24, 2022


Pam Popper: Hvordan vinne krigen mot tyranni

Dr. Pam Popper blir intervjuet og beskriver hennes suksesser med å presse tilbake mot Technocracys statskupp. Viktigheten av å gjenoppbygge fellesskapsgrupper, hvor ansikt-til-ansikt interaksjon kan oppstå er kritisk, men samtidig bruke rettssystemet til å kaste inn den velkjente apenøkkelen.