Januar 3, 2022

Propaganda og den fatale attraksjonen til teknokratisk-fascismen

Teknokrati bruker den ultimate sinnsrasken av kognitiv dissonans ved å framstille usannheter som sannhet og deretter gi deg gass til å tro deres "sannhet". Når virkelighetens anker er fjernet, kan subjekter mates med en uendelig strøm av løgner og usannheter inntil hjernen deres ikke lenger er i stand til å fortelle sannhet fra feil.



Mars Ho! Teknokratens kult i verdensrommet

Hvorfor foreslår kongressen 25 milliarder dollar i 2022 for å hjelpe til med å finansiere kolonisering av det ytre rom og spesielt Mars, eller den uopphørlige jakten på fremmede liv i galaksen? Tilsynelatende er vitenskapen ikke tilstrekkelig effektiv til å løse problemer på jorden, så ettersom planeten blir stadig mer ustabil, må menneskeheten gjøre seg klar til å "fly kuppet".