Januar 7, 2022

Medisinsk teknokrati: Så kom de for barna

]Hva slags monstre kan stå stille og se på forsettlig medisinsk mishandling og død av uskyldige barn? Flere barn har dødd av EUA mRNA-skudd enn de har dødd av selve COVID. Sykehussykepleiere skriker ut sannheten mens lovgivere og regulatorer slår det døve øret til. Velkommen til Technocracy.


Wood On Free Speech: The Weapon To Fight Scientific Dictatur

Mens Technocracy avslører sin jern-hårede tyranniske natur og intensjoner om å erobre verden, er krigen mot ytringsfriheten deres fortropp. Når motstanden er stilnet, vil det ikke være mer motstand og teknokrati vil rulle over verden i en rasende fart. Dette er et must-view-intervju.