Oktober 16, 2022


Risiko på: Den dramatiske økningen av genmodifisert mat

Teknokratisk fiksing med livet er risikabelt for menneskers liv og velvære. Mens skøyter av Department of Agriculture er "vesentlig likeverdige" matvarer, ødelegger genteknologiske produkter permanent matforsyningen vår. Den største risikoen er for det menneskelige biomet og immunsystemet. Hvert år legges et stort antall matvarer til GMO-hyllen i supermarkeder.


80 lover mot vaksine har blitt introdusert i statlige lovgivere

En vegg av lovgivning jobber seg gjennom statlige lovgivere for å begrense mRNA-eksperimentelle injeksjoner som presenteres som vaksiner. Teknokrater hos vax-produsenter prøver å dominere narrativet på nytt for å maksimere skuddene for den kommende vinteren. Publikum kjøper det ikke fordi det våkner opp til realiteten med skader som blir påført.