Oktober 25, 2022

Bom: Enkeltbrikke kan overføre dobbelt så mye som hele Internett

Dette er et gjennombrudd av episke proporsjoner ettersom en enkelt brikke har satt en ny dataoverføringsrekord på 1.8 Petabyte per sekund. En Petabyte tilsvarer 1,000 terabyte, eller omtrent 500 milliarder sider med standard trykt tekst. Hele Library of Congress kunne overføres 100 ganger på et enkelt sekund. Implikasjonen for global digitalisering er utenkelig.


Neom: Sci-Fi City of the Future bryter bakken i Saudi-Arabia

Den første ordren var å tvangskaste og fordrive over 1 million saudier fra Jeddah, hvorav ingen faktisk vil bo i Neom. Denne ekstraordinære, høyteknologiske smartbyen vil presse sci-fi til det ytterste med robotavatarer, hologrammer, flygende drosjer, høyhastighetstog og ingen veier. Allestedsnærværende overvåkingsfunksjoner vil være innebygd i alt.


Teknokraten Eric Schmidt: Hjelper til å skrive AI-lover i Washington uten å avsløre massive investeringer i AI-startups

Schmidt er medlem av Trilateral Commission. Mens han var på Google, var han banebrytende for hemmelighetsfull «overvåkingskapitalisme» ved å bruke kunstig intelligens som skjørte og trosset juridisk kontroll mens han tjente flere milliarder i prosessen. Nå er han med på å skrive AI-lovgivning i Washington uten å offentlig erklære sine egne massive investeringer i AI.