Oktober 6, 2022

Alle spør: Hvem kontrollerer egentlig Joe Biden?

Siden Carter-administrasjonen på 1970-tallet har medlemmer av Trilateral Commission dominert hver president siden, både demokrater og republikanere, for å etablere deres selverklærte mål om en ny internasjonal økonomisk orden. For alle som mener at kommisjonen er over-the-hill, må du få et grep om hva som faktisk skjer. Her er de ti beste trilateralene som kontrollerer Biden. 


Trenings-AI: Falske data er billigere enn ekte data

Teknokrater har alltid vært avhengige av data, men nå er det ikke nok data fra den virkelige verden til å tilfredsstille lysten etter mer. Svaret? Lag falske data som er "syntetisert" av andre AI-programmer for å bli matet inn i andre førsteklasses AI-algoritmer som blir "trent" for visse utfall. Så, er falske data virkelig bedre enn ekte data? Du bestemmer.


Når anti-regjeringstale blir oppvigleri

Ettersom bladet skjærer i begge retninger, gjør det også Free Speech og det første tillegget. Det er der for alle sider av det politiske spekteret for å sikre et fritt marked for ideer der folk kan gjøre opp sine egne meninger i stedet for å bli tvunget eller lurt inn i en bestemt form. Tyranni fyller alltid tomrommet etter fraværet av ytringsfrihet.