Oktober 4, 2022

Verktøy pumper kundenes smarte målerdata til politiet uten garanti

Politiet bryter rutinemessig loven for å håndheve loven, noe som er åpenbart absurd. Smartmålerdata om strømforbruk sendes via WiFi til strømselskapet, og registrerer detaljerte aktiviteter i hjemmet eller bedriften. Dermed er det ikke lenger forventning om "fristed" i ditt eget hjem. Detaljert overvåking har vært en nøkkelplank for teknokrati siden det opprinnelig ble opprettet i 1932.


Fagfellevurdert studie avslører mRNA-vaksine som er mer skadelig enn COVID

COVID forårsaket betydelig skade på den globale befolkningen, som ble forverret av skadelig offentlig politikk. mRNA-"vaksinene" har forårsaket betydelig mer skade enn COVID. Dette tyder på biologisk krigføring som har etterlatt seg et spor av døde og sårede. Hvis dette ikke var slik, ville narkotikaprodusenter og politikere gjort en u-sving umiddelbart for å stoppe alle injeksjoner.


Klimaendringer: Doxa of the Green Faith

Global oppvarming har mer til felles med en radikal religion enn med vitenskap. Legitime vitenskapsmenn har grundig avkreftet klimaalarmisme, men all slik vitenskap blir blankt avvist, selv om den fullstendig tilbakeviser alarmistenes konklusjoner. Den eneste løsningen er å holde den grønne teknokraten utenfor offentlig politikk.