Oktober 31, 2022


BIS-tester mBridge: Vellykket pilot av grenseoverskridende CBDC-plattform

I følge BIS er mBridge-boken en "ny innfødt blokkjede", "tilpasset og utviklet av sentralbanker for sentralbanker, for å tjene som en spesialisert og fleksibel plattformimplementering for grenseoverskridende betalinger med flere valutaer." Denne ekspansive blokkjedeteknologien vil binde verdens sentralbanksystem inn i en monolittisk struktur for finansiell kontroll.


Tilsluttede amerikanske oljeraffinerier kan aldri starte på nytt

Ettersom raffinerier stenger på grunn av foreldelse eller sabotasje, sikrer den politiske krigen mot dem at de aldri vil bli gjenåpnet; og det har ikke blitt bygget et nytt raffineri på 50 år. Den flergenerasjons krigen mot olje vil til slutt tvinge forbrenningsmotorer til glemsel ettersom prisene på gjenværende produkter fortsetter å stige.