Oktober 27, 2022

Whitehead: Autoritære monstre ødelegger våre friheter

Det er ingen hemmelighet at kunst reflekterer kultur og at filmer ikke er virkelighet. Imidlertid er det ofte uhyggelige paralleller mellom filmer og virkelighet basert på synspunktene til filmskaperne. Amerikanerne trenger spesielt å komme seg ut av dvalen og forsvare sin frihet fra det nihilistiske slaveri som vi ser for fiendene våre.


Google nekter å manipulere søkeresultater for GOP-senatskandidater

Tilbake i et hjørne bygget med sine egne tidligere løgner, bedrag og forvirring, kan ikke Google gjøre noe annet enn å lyve om sine nåværende aktiviteter. Som Sir Walter Scott skrev for lenge siden, "'Å, for et sammenfiltret nett vi vever/når vi først øver oss på å lure." Det er lett å komme seg inn, men det er umulig å komme seg ut. Antitrustlover bør umiddelbart gjelde for Google.