Desember 16, 2022

Dag 6: Teknokratiets nødvendige krav

Bare syv krav ble spesifisert for å implementere Technocracy i 1934. Teknologien eksisterte ikke da for å gjøre jobben, men den eksisterer i dag, og den blir brukt til å sette scenen for vitenskapelig diktatur.