Desember 21, 2022

Dag 9: Teknokrati og smarte byer

Et hovedmål med Teknokrati og bærekraftig utvikling er å overføre ressurser fra hendene på mennesker og deres representative institusjoner i hendene på en global felles tillit som drives av den globale eliten.