Desember 13, 2022

Dag 3: Technocracy In Europe And America

Etter å ha forankret seg i en umulig maktstruktur, dreper disse teknokrater nå demokrati, fritt foretak og kapitalisme for å implementere det økonomiske systemet i Technocracy kjent som bærekraftig utvikling eller grønn økonomi.