Desember 27, 2022

Brownstone: Det handlet alltid om kontroll

Det handlet aldri om folkehelse, men snarere kontroll over den globale befolkningen. I det store og hele har det fungert, men kun ved propaganda, løgner og bedrag. Nå som mange ser dette for hva det er, viser det biomedisinske kartellet tenner som forberedelse til alle kampers mor.Vil du? Hjerne-datamaskin-grensesnittet er allerede her

Pass på farene ved transhumanisme og sammenslåingen av menneskelig kjøtt og teknologi. Ikke forvent at transhumanisme er på linje med noen politisk ideologi, enten det er venstre eller høyre. Det er upolitisk og veldig tett på linje med teknokrati. BCI er bare ett aspekt; genteknologi er en annen.