Desember 20, 2022

Dag 8: Teknokrati og sentralbanker

Bloomberg Financial har erklært Bank for International Settlements som en “bastion for globalt teknokrati” ettersom sentralbankene forbereder seg på å tilbakestille den globale økonomien til bærekraftig utvikling, aka Technocracy.