September 22, 2022

Føderal dommer stopper føderal skolemaske, vaksinemandater

Bedre sent enn aldri, men dette burde ha skjedd for minst 18 måneder siden. Teknokrat-tyranni er og har alltid vært satt opp mot alle former for regjering, inkludert vår konstitusjonelle republikk. Domstoler på alle nivåer burde ha tatt opp dette for lenge siden.