September 7, 2022


Global sensur: FNs utdanningsbyrå lanserer krig mot "konspirasjonsteorier"

Teknokratiets angrep på verden er basert på sensur av enhver motstridende fortelling til den kunstige sannheten de presser på for å skjule sine strategier og taktiske metoder. Den globale WWIII har begynt, men det er en krig som aldri har vært sett før i verdenshistorien: energi, hungersnød, biologisk krigføring, økonomisk ødeleggelse.