September 21, 2022

Spawn Of DARPA: ARPA-H er hurtigvei til digitalt diktatur

Biden har til hensikt å utnevne Dr. Reenee Wegrzyn, en tidligere vitenskapsmann ved DARPA, til den første direktøren for Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H). Hennes spesialiteter er syntetisk biologi, genteknologi og datainnsamling gjennom bioovervåking. ARPA-H vil være en myldrende bikube for transhumanistiske forskere og prosjekter.


Hohmann: Er transhumanisme den nye en-verdensreligionen?

Transhumanisme, som teknokrati, sitter på toppen av Scientism, eller tilbedelsen av vitenskap. På parallell måte er både katolisisme og protestantisme basert på kristendommen. Det er betydelige forskjeller, men den felles roten er lett å gjenkjenne. Biden har nå institusjonalisert transhumanismen i Amerika, og skapt en statsreligion som alle andre nå vil svare på.


Biden forlenger George Bushs "nasjonale nødsituasjon" 9/11 etter opprettelsen av DOJ Task Force for å bekjempe innenlandsk terrorisme

Dreiepunktet kommer full sirkel ettersom innenlandske terrorister erstatter islamske jihadister. Senter for strategiske og internasjonale studier (CSIS) som støtter denne strategien har ikke mindre enn 6 medlemmer av Trilateral Commission i sitt styre, inkludert Henry Kissinger og Leon Panetta. Trilateral Commission er hovedvannet til moderne globalisering, aka Technocracy.