September 19, 2022

EV-dårskap i nord fører til økologisk plyndring i sør

Det er den samme gamle historien om voldtekt, plyndring og plyndring av landet og ressursene på den sørlige halvkule mens den nordlige halvkule danser med feer og sommerfugler over elektriske kjøretøy og eliminering av karbon. Dette eksakte utviklingsresultatet ble advart om etter UNEP/Agenda 21-konferansen i 1992, og la merke til at ingenting hadde endret seg.


United Nations 2.0: A Whole-Of-World Technocracy

FN får en oppgradering for å forberede seg på æraen etter Great Reset. WEF og FN er nesten fysisk slått sammen til et gigantisk offentlig-privat partnerskap for å transformere verden gjennom "innovasjon, data, strategisk framsyn, resultatorientering og atferdsvitenskap." Husk at teknokrati ble definert som "Science of Social Engineering" så langt tilbake som i 1937.


WEF: Leksjoner fra COVID-nedstenginger vil bli brukt på karbon

Teknokrater som konstruerte COVID-panikken i 2020 tok rikelige notater for å oppdage hvordan den samme offentlige manipulasjonen kan fungere for global oppvarming og krigen mot karbon. Teknokrati ble opprinnelig definert som "Science of Social Engineering", og de har levd opp til det siden. Hjernevask under et hvilket som helst annet navn er fortsatt hjernevask.