September 23, 2022Whitehead: Regjeringens propaganda om frykt, tankekontroll og hjernekrigføring

Teknokratiet på 1930-tallet hevdet å være "Science of Social Engineering" der mennesker skulle kontrolleres for å tilpasse seg dets vridde dystopiske vitenskapelige diktatur. Selvfølgelig er det i virkeligheten en pseudovitenskap som utgir seg for å være ekte vitenskap for å lure utøvere til å begå fryktelige forbrytelser mot menneskeheten.