Kan 8, 2022


Kontrollert matsystem er på plass og akselererer

Dette er en artikkel du må lese. Russland er i krig med Ukraina, Europas mat- og kornbrødkurv. Russland er den største eksportøren av hvete i verden. Mat er et problem globalt og i USA. Forsyningskjeden for mat brytes samtidig sammen. Det er på tide å si nei til kontroll over mat og frigjøre bøndene til å gjøre sin tidprøvede jobb med å mate verden.