Kan 25, 2022

Hiding in Plain Sight: Technocratic Tyranny Behind a Medical Mask

Et nytt tidsskrift kalt Propaganda in Focus har nettopp blitt lansert og hadde denne må-lese artikkelen om Technocratic Tyranny. Denne artikkelen undersøker opprettelsen, konstruksjonen og rollen til propaganda under pandemien: "Teknokrati vil lokke oss, fra tryggheten til de blinde flekker i stresset og traumene og frykten, stadig nærmere stupet. "


Bill Gates legger ut teknokratplan for global overtakelse

Megalomanen Bill Gates etterlyser og forsterker den siste NTI-simuleringen som driver Monkeypox-manien: Slå av tidlig, slå av ofte, slå av i tilfelle; stenge med "ingen angrer". Dette er i direkte motsetning til studier som viser at nedstengninger, masker, sosial distansering eller stenging av skoler ikke gjør noe for å begrense et virus.


Global Energy Grid setter én milliard i fare for strømbrudd

Kontroll over energi er et sentralt mål for teknokrati. De to første kravene for å implementere Technocracy ble inkludert i Technocracy Study Course i 1934: (1) "Registrer på en kontinuerlig 24 timer-per-dag-basis den totale netto konverteringen av energi. (2) «Ved registrering av energi omdannet og forbrukt, muliggjøre en balansert belastning.