Kan 24, 2022

EUs regler for datainnsamling gjelder ikke politistat

Europas generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) ble implementert 25. mai 2018 for å beskytte innbyggerne mot Big Tech, men Europol kan gjøre hva de vil for å støvsuge opp data fra alle kilder, bygge AI-programmer for å analysere dem og deretter drive resultatene inn i en massivt pre-kriminalitetssystem for å fange ugudelige før de begår forbrytelser.


Kissinger snakker: Ukraina må gi Russland territorium

Henry Kissinger var et grunnleggende medlem av Trilateral Commission i 1973 og har vært en konge for globalisering siden den gang. 98 år gammel uttaler han seg om krigen i Ukraina på WEFs elitære konferanse i Davos i Sveits og sier at Vesten har vært for harde mot Russland.


Biden beviser at høye gasspriser er tilsiktet å gå over til elektrisitet

Kulten for grønt å fremme teknokrati løfter med vilje gass- og dieselprisene høyere for å oppnå prisparitet med elektrisitet. Dette vil aldri skje siden strømprisene øker samtidig. Det virkelige målet er å ødelegge kapitalismen og fri markedsøkonomi for å bli erstattet med bærekraftig utvikling, aka Technocracy.