September 3, 2021


Amerikas frontlinjeleger: Ikke avslutt jobben!

Praktisk motstand vokser mot teknokrater som ønsker å kontrollere livet og kroppen din. Hvis arbeidsgiver gjør vaksinasjon obligatorisk, IKKE SLUT. Tving dem heller til å si opp deg og bære byrden av arbeidsledighetsavgifter.