September 22, 2021

Low Power IoT: Hva som kan kobles til, vil bli koblet til

Med moderne teknologi er dette bare oppnåelig gjennom IoT, som nylig har blitt betegnet som "alt av internett" (IoE) for å inkludere mennesker blant de livløse "tingene". Det er usannsynlig at Nodle vil forandre verden av IoT i stor grad, men det demonstrerer den brede utviklingsarbeidet til teknokrater for å oppfylle det ofte uttalte ordtaket, "hva som kan kobles til, vil være tilkoblet". 


Shadowdragon: Deep Social Media Dragnet for total overvåking

Personverngrupper fra venstre og høyre er med rette bekymret over den meteoriske økningen av allestedsnærværende overvåkings- og overvåkingssystemer som de som ble produsert på Shadowdragon. Med et klikk på en knapp, blir over 120 online plattformer søkt etter personlige data, som presenterer dine personlige nettverk, steder, aktiviteter, psykologiske profiler, etc. Politiavdelinger er primære salgsmål og det sprer seg som en ild.