September 24, 2021

Glem 5G, Kina øker for 6G

Det er ikke bare et spørsmål om raskere, men om frigjøring av andre teknologier, for eksempel AI, augmented reality og metaverse. 6G "røret" vil bli lagdelt i flere lag, noen reservert for lyd, noen for data og noen for Internett av alt og noen for politi/militær kommunikasjon.


Crypto likestilt med giftige før-krise-derivater

I den økonomiske sammenbruddet 2007-2008 var det såkalte 'derivatmarkedet' som nesten veltet verden. Derivater er spill på fremtidig marked eller økonomisk atferd og mister ingen konsekvenser før visse utløsere er trukket. Estimater av størrelsen på derivatmarkedet er i kvadrillionene.