September 28, 2021

NY State knuser helsearbeidere for å trosse vaksinmandat

Alle som ikke kan se det uformidlede tyranniet bak disse handlingene, er enten blinde eller bevisst uvitende. Gårsdagens "helter" i helsevesenet blir nå kastet under bussen som dagens "avskum" og blir plutselig og kraftig kastet ut av livslang karriere uten dagpenger eller andre hensyn. Noen av disse forbudte arbeiderne vil gå fra en fruktbar karriere til hjemløshet i løpet av noen uker.


Sluttspill: Tvunget vaksinasjonsmål WEF 'Great Reset' as Outcome

Ikke bli "opplyst" av World Economic Forum eller det medisinske systemet Big Pharma: Disse har erklært krig mot menneskeheten ved å rive fra hverandre strukturen i samfunnet gjennom tyranni. Det er en brent jord strategi som gir de overlevende muligheten til å "bygge bedre tilbake." Taperne vil forlate en tilstand av nyfeodalisme der "du ikke vil eie noe og være lykkelig."


Telosa: En teknokratisk by på vei

Utopia, også kjent som Teknokrati, med et annet navn er fremdeles Utopia, og ikke et eneste forsøk på å bygge det har noen gang lyktes. Likevel fortsetter milliardklassen myten ved å fremme ny innsats på praktisk talt noen gang kontinentet på jorden. Telosa er den siste iterasjonen for å bygge en by fra grunnen av for å modellere sine drømmer.