September 17, 2021

Technocrat -strategier dukker opp for å blokkere religiøse unntak for vaksiner

Fortellingen går slik: Hvis du vil ha et religiøst unntak for vaksinasjon, må du i tillegg sverge av alle andre medisiner, inkludert håndkjøpsvarer som Tylenol, Tums og Preparation H. I hovedsak må du forlate all helsehjelp. Selv om det er helt absurd, vil dette spre seg som en ild i takt med at teknokrater krever universell underkastelse.Teknokrati og covidiansk kult

Hvis man erstatter CJ Hopkins 'konsept om "global kapitalisme" med teknokrati, tegner denne artikkelen et detaljert og avslørende portrett: "en ny form for totalitarisme, en globalisert, patologisert, avpolitisert form, som systematisk implementeres under dekke av" å beskytte folkehelsen. '»