WEF, Danmark er partner i San Francisco for å omfavne stor tilbakestilling

Wikimedia Commons, Roman Eugeniusz
Del denne historien!
Hvorfor San Francisco? Fordi det er i hjertet av Silicon Valley der det store flertallet av innovasjonen fra Technocrat har kommet fra. WEF oppretter slike gigantiske offentlig-private partnerskap for å støtte sin Great Reset, aka Technocracy.

Legg også merke til at "teamet" har en divisjon som opererer i Beijing, Kina. ⁃ TN Editor

Den ambisiøse nye avtalen, som er den første i sitt slag mellom World Economic Forum (WEF) og ethvert europeisk land, vil bli undertegnet 24. april av Danmarks tekniske ambassadør og det nyopprettede WEF Center for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Senteret ble etablert i fjor for spesifikt å fremme WEFs visjon om å skape gjennomslag gjennom offentlig-private partnerskap.

WEF-Danmark-partnerskapet er rettet mot å skape nye globale allianser mellom en rekke interessenter inkludert privat sektor inkl. teknologiselskaper, regjeringer og sivilsamfunn for å bidra til å forme og utvikle morgendagens toppmoderne tilnærminger, policyer og forskrifter for å utnytte muligheter som oppstår i den fjerde industrielle revolusjonen.

Som et lite og avansert land er Danmark allerede et av de mest digitaliserte samfunn i verden. Likevel har den danske regjeringen som sitt klare mål å fortsette å forberede Danmark på mange muligheter, samt utfordringer som følge av digitalisering og det raske tempoet i ny teknologi som utvikles i det 21. århundre. Avtalen i San Francisco følger et bredere memorandum om forståelse (MoU) undertegnet på det 48. verdensøkonomiske forumets årsmøte i Davos-Klosters, Sveits, i nærvær av WEF-grunnlegger Dr. Klaus Schwab, dansk statsminister Lars Løkke Rasmussen og WEF-president Borge Brende.

“Vår misjon er å forme den fjerde industrielle revolusjonen slik at den kommer samfunnet til gode. Danmark har forpliktet seg til å være en leder og pilotinnovative rammer og policyer som er samtidig utformet i senteret. Vi ser frem til et sterkt samarbeid og deling av funn i hele vårt nettverk, ”sier Murat Sonmez, sjef for World Economic Forum Center for the Fourth Industrial Revolution.

Sammen med et utvalg av ledende partnere i den private sektoren, vil WEF og den danske regjeringen samarbeide om fire konkrete områder der ny teknologi potensielt vil omdefinere mange aspekter i hverdagen til globale borgere og skape utfordringer for tradisjonell styring.

“Dette partnerskapet er basert på en grunnleggende tro på at teknologi generelt vil være en positiv spillveksler for verden. I likhet med tidligere industrielle revolusjoner, vil vår tid og alder vokse økonomien, løfte folk ut av fattigdom, levere enestående helsetjenester, utvikle bærekraft over hele linja og bygge en ny generasjon nystartede selskaper. Teknologier som kunstig intelligens (AI), automatisering og tingenes internett gir store muligheter for et lite, åpent og svært digitalisert land som Danmark. Men det krever riktig kombinasjon av ferdigheter, policyer og forskrifter for å maksimere mulighetene og samtidig minimere risikoen, at det også er viktig at vi ikke mister av syne. Vårt partnerskap med WEF i San Francisco vil være et viktig skritt i den retningen ”, sier Danmarks utenriksminister, Anders Samuelsen, som tidligere i fjor utnevnte verdens første og hittil eneste teknologiske ambassadør, og løftet dermed teknologisk diplomati (TechPlomacy) til en tverrgående prioritering i dansk utenrikspolitikk. Basert i Silicon Valley, men med et globalt mandat og team også i København og Beijing, leder Tech-ambassadøren det nye WEF-partnerskapet på vegne av den danske regjeringen.

WEF og Danmark vil samarbeide om å identifisere og drive en rekke pilotprosjekter i Danmark, som har potensial til å skalere internasjonalt. Ambisjonen er å bidra til å forme og operasjonalisere smidig regulering basert på et prinsipp om ”lett, men riktig berøring”, som på den ene siden holder tritt og muliggjør tempoet i ny teknologi, og på den andre sørger for at grunnleggende prinsipper for styring så vel som kjerneverdiene vil fortsette å blomstre.

WEF-Danmark-partnerskapet vil spesifikt forfølge initiativer i tråd med bærekraftsmålene (SDGs), som en anerkjennelse av at SDG-ene representerer markedsmuligheter for 12 billioner USD årlig, som den private sektoren og andre aktører kan ta i bruk mens de bidrar til en mer bærekraftig verden .

Danmark vil samarbeide med WEF Center for the Fourth Industrial Revolution's Internet of Things (IoT) og Connected Devices-prosjektet for å pilotinitiativer i Danmark, spesielt drar nytte av fremskritt innen nøyaktig satellittposisjonering og geodata. Danmark har en av de høyeste implementeringene av IoT i verden. Analyse antyder at anslagsvis 84% ​​av IoT-distribusjoner for øyeblikket adresserer, eller har potensial til å fremme SDG. Dette ligger til grunn at det fremdeles er et enormt potensiale knyttet til IoT som ennå ikke skal frigjøres.

I tillegg vil WEF og Danmark utnytte nettverket sitt for å få unik innsikt i hvordan nye teknologier, som presisjonsmedisin, vil transformere helsesektoren i de kommende årene, og hvordan land som Danmark kan tilpasse seg til fordel for pasienter og næringsliv.

Et dynamisk miljø for digital innovasjon er også nøkkelen til suksess i den fjerde industrielle revolusjonen. WEF og Danmark vil identifisere beste praksis fra det unike innovasjonsøkosystemet i Silicon Valley til fordel for danske og europeiske selskaper, nyetableringer, akademia, studenter og andre aktører på nye måter, med et spesielt fokus på kunstig intelligens, big data-analyse og internett av ting.

Til slutt vil partnerskapet utforske nye tilnærminger for smidig styring for å fremme menneskesentrert, inkluderende og bærekraftig politikkutforming i fremtiden.

Som en del av avtalen vil en regjeringsstipendiat fra det danske departementet for energi, verktøy og klima bli utstasjonert til WEF-senteret i San Francisco for å lede spesifikke samarbeidsaktiviteter. I tillegg vil det danske industri-, nærings- og finansdepartementet, helsedepartementet og utenriksdepartementet, jevnlig arbeide og delta i forumets omfattende nettverk av eksperter og private sektorpartnere i San Francisco.

Prosjektet vil i utgangspunktet pågå i ett år med mulighet for forlengelse.

Les hele historien her ...

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en ledende og kritisk ekspert på bærekraftig utvikling, grønn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatteren av Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter av Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med avdøde Antony C. Sutton.
Abonner!
Varsle om
gjest

10 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer
MsRhuby Star-Diamond

Dan-profetiens stamme - sjekk den ut i Bibelen

Dana

Jeg leste ting hele dagen (hundrevis av artikler); hvorfor ikke fortelle oss om det, og kanskje min interesse vil bli vekket.

Katrine Troelsen

Hei! Dette var litt forvirrende da dette ikke er den nåværende administrasjonen i Danmark. Jeg er dansk og lurer på om pergaps dette stykket er historisk? Den sittende regjeringen har vært der siden 2019, og det er den FØLGENDE Lars Løkke som denne artikkelen snakker om.

Erik Nielsen

Danmark er det mest dumme landet i Skandinavia.
Siden etableringen, sparket ut fra Sverige på grunn av deres endeløse krangel om bagateller, har Danmark prøvd å bryte hemmeligheten til Laffer-kurven, ettersom landet har verdens høyeste beskatning, i dag utgjør 70% av inntekten.
Derfor er de en fantastisk trojansk hest for International Finance og deres medarbeidere i Technocracy, for å forråde alle til det store røveriet.