April 27, 2023

De 7 pilarene i et globalt CBDC-system

Det er ingen tvil om at sentralbankens digitale valutaer er i vår fremtid, men mye av den første alarmerende rapporteringen gikk glipp av mange viktige detaljer og hendelser knyttet til global utvikling av CBDC. Denne forskningsartikkelen presenterer gjeldende status og veikart i klare, entydige termer. Anbefalt lesing!