April 20, 2023


Corbett: Din guide til 5. generasjons krigføring

James Corbett forstår teknokrati og transhumanisme, dets aktører og dets håndhevere. Da TN erklærte krig mot teknokrati i 2015, var det som svar på denne "5th Generation Warfare" som ble tiltalt mot verdens borgere - ikke mot nasjonalstater, men mot innbyggerne i disse statene.