April 24, 2023

WHO: Den farligste globale traktaten som noen gang er foreslått

Hvis Verdens helseorganisasjons traktat blir bredt ratifisert, vil de onde tvillingene teknokrati og transhumanisme ha seiret over global helse, og dermed over menneskeheten. Transhuman-målet om å skape Humanity 2.0 vil være innen rekkevidde med en endeløs strøm av mRNA-genterapiinjeksjoner. WHOs største bidragsyter og påvirker? Bill Gates.