Juli 1, 2022

SEC bruker ESG-krav for å målrette mot små gårder

Da president Biden sa at han ville bruke «hele regjeringen» for å håndheve sin suicidale grønne agenda, ville ingen ha mistenkt at Securities and Exchange Commission kunne få tak i småbrukslandbruket, og likevel har de det. Til syvende og sist vil småbønder som ikke ruller over og overholder bli drevet ut av virksomheten på grunn av overregulering og kapitalnektelse.