Global ustabilitet og fremveksten av teknopopulisme

Wikipedia Commons
Del denne historien!
Venstres opprører i gatene rundt om i verden for å protestere mot enhver eksisterende status quo, men når de uforvarende fusjonerer med Technocracy at de tenkelig kan hate like mye, er de med på fremveksten av Technopopulism. ⁃ TN Editor

Fra utviklingsland til rike land tar folk til gatene. Protester fører til blodsutgytelse fra Sør-Amerika til Asia. Årsakene til protestene er forskjellige, men det er en rekke underliggende spørsmål: Hvorfor drar ikke alle i like stor grad fordel av økt velstand; hvorfor påvirkes frihetene våre; hvorfor beriker de politiske elitene seg?

Demonstrasjonene og den dyptliggende misnøye kan spores tilbake til nyliberalismens krise og populistisk respons på dette. Protestene kan derfor ses på som den ene siden av mynten, mens den andre siden er toppen av selskapets Amerika som ber om et fokus utover den allmektige aksjonæren.

I august, den Business Roundtable distanserte seg fra ordtaket om at den eneste grunnen til at det eksisterer selskaper er å glede sine aksjonærer, med argumenter for at interessene til ansatte, kunder og samfunnet som helhet også bør få en fremtredende plass i forretningsdriften.

R's samtale kommer da forretningseliter frykter at regjeringer og befolkninger vil ta saker i egne hender, for eksempel via langt høyere skatter på fortjeneste, ekspropriasjoner, splittelse av selskaper, og så videre.

I hovedsak er det viktigste samtidspolitiske-økonomiske spørsmålet hvordan man kan samle tre mål på en best mulig måte: rimelig til høy økonomisk vekst, en mer rettferdig fordeling av velstand (det er selvfølgelig mulig å uendelig diskutere hva som er rettferdig), og beskyttelsen av jorden, slik at fremtidige generasjoner også kan leve gode liv.

Populisme kan tilby noe godt her, hvis det virkelig har vekket eliten og oppmuntrer til reformer før hele systemet truer med å bli brakt ned.

USAs historie illustrerer dette. På slutten av 19-tallet hadde ulikhet spunnet ut av kontroll. Overgangen fra et landbrukssamfunn til et industrielt sørget for at spesielt mange bønder havnet konkurs. En 10 års depresjon fra 1873 og fremover forårsaket enda mer elendighet.

Regjeringen var ganske maktesløs og gjorde lite. Den voksende bølgen av populisme fant sitt uttrykk i Folkepartiet, også kjent som Populistpartiet, og dets partiprogram, Omaha-plattformen til 1892. Det inkluderte følgende fragment:

Vi møtes midt i en nasjon brakt til randen av moralsk, politisk og materiell ruin. Korrupsjon dominerer stemmeseddelen, Legislatures, Kongressen og berører til og med erminen på benken. Folket blir demoralisert.

Etableringen var sterkt bekymret. I lang tid så det ut som om Populistpartiet var på kurs for å ta makten, men det falt fra hverandre. Det bane imidlertid vei for reformene av politiske og økonomiske institusjoner av presidentene Roosevelt, Taft og Wilson, som tjente til å gjøre kapitalistisk demokrati mer givende for massene og for å forhindre kollaps av hele systemet.

I denne forstand er populisme inngrodd i demokrati og det er kanskje en nødvendig korreksjonsmekanisme. Som Daron Acemoglu og James A. Robinson uttaler:

Når staten og elitene blir for mektige, baner den veien til despotisme som demper eller tvinger de andre til å gå sammen med det (tror Kina). Men ... når ikke-eliter blir for mektige, er resultatet ikke frihet, men deaktivering av staten. Når de er ulydige og demonterer statlige institusjoner, blir institusjonene nedbrytende, lover blir ineffektive, friheten blir erodert og de viktigste funksjonene til regjeringen faller ved veien.

Pendelen svinger stadig frem og tilbake mellom for mye elitemakt og opprør av massene. Det er viktig å styre en midtbane her - med eliten som sitter sikkert nok til å legge til rette for at institusjoner for kapitalistisk demokrati fungerer riktig, men ikke i den grad klientelisme og korrupsjon råder. Samtidig bør samfunnet som helhet dra nytte av velstandsveksten og være sikker på at de kan kalle eliten til ansvar når det er nødvendig.

Partene har forvillet seg for mye fra denne midtbanen. På den ene siden er det leiren med en TINA-holdning: det er ikke noe alternativ til det liberale demokratiet. De har noen ganger blitt blinde for skyggesidene av det liberale demokratiet, og dette har ført til et teknokrati som har spunnet ut av kontroll, med politikere i det vesentlige som ledere.

Les hele historien her ...

Abonner!
Varsle om
gjest

1 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer