Juli 11, 2021

De onde tvillingene av transhumanisme og teknokrati

Prikkene mellom teknokrati og transhumanisme er lett koblet sammen når det er forstått at begge sitter på toppen av den pseudovitenskapelige religionen til Scientism, som antyder at vitenskapen er gud og forskere og ingeniører er dens prestedømme. Denne artikkelen gir det nåværende rammeverket for å forstå denne forbindelsen.