Juli 7, 2021Mercola: For å forhindre tre dødsfall, COVID Jab dreper to

I normale tider ville hver eneste genterapi "vaksine" ha blitt avsluttet uker etter løslatelse. Dette er ikke normale tider. Etter hvert som kuppet fra Technocracy skrider frem, blir all motstand, logikk og sunn fornuft kastet til side som så mange utslitte filldukker.