2030 AgendaInnenriksminister bestiller første gangs nasjonale undersøkelse av kritiske mineraler

I tråd med offentlig-private partnerskap har sekretær Zinke bestilt en oversikt over alle mineralressurser på offentlig og privat land i USA. Når han sier "Andre nasjoner er langt foran oss med kartlegging av mineralressursene sine, noe som fører til investeringer i privat sektor i utlandet i stedet for akkurat her hjemme ”, merk at hans øye er rettet mot investeringer i privat sektor.