2030 Agenda

Innenriksminister bestiller første gangs nasjonale undersøkelse av kritiske mineraler

I tråd med offentlig-private partnerskap har sekretær Zinke bestilt en oversikt over alle mineralressurser på offentlig og privat land i USA. Når han sier "Andre nasjoner er langt foran oss med kartlegging av mineralressursene sine, noe som fører til investeringer i privat sektor i utlandet i stedet for akkurat her hjemme ”, merk at hans øye er rettet mot investeringer i privat sektor.


FN hilser etablering av teknologibank for verdens fattigste nasjoner

Her ligger den store utviklingsfeilen: FNs teknokrater mener at ethvert globalt problem kan løses ved å anvende ny teknologi. Dette er helt falskt. Vellykket økonomisk utvikling har alltid vært direkte knyttet til nivået på privat eiendom og eierskap og tilgang til markeder. FN er opptatt av å implementere bærekraftig utvikling, aka Technocracy.