metaverse

Militær skaper sitt eget metavers, søker Digital Twin Of Earth

En digital tvilling er en digital representasjon av en enhet eller et system i den virkelige verden. Den sivile metaversen vil ikke kreve nøyaktig representasjon av den virkelige verden, men militæret vil. Dermed kan kamper utkjempes i den militære metaversen med total presisjon og akklimatisering. Til syvende og sist søker militæret etter en komplett digital tvilling av hele planeten.