FN/WEF oppfordrer til ny global sosial kontrakt med "ingen igjen"

Del denne historien!
Den globale teknokratplanen krever at alle deltar. Outliers er ikke tillatt og blir sett på som en trussel mot "systemet", og må derfor pakkes inn eller elimineres. Ingen utenfor FN og WEF har bedt om en ny "sosial kontrakt" som vil binde alle inn i et vitenskapelig diktatur, aka Technocracy. ⁃ TN-redaktør

I Our Common Agenda maler FNs generalsekretær Antonio Guterres et bilde av en verden som står overfor et valg mellom kollaps og gjennombrudd. Hvis vi gjør feil valg, vil vi bli rammet av et muterende virus som gjentatte ganger forfølger oss. Helsesystemene vil ikke klare presset og vaksinene vil bli ulikt fordelt. Planeten vil varmes opp, noe som resulterer i smeltende polare iskapper, flom, tørke, sykloner, utryddelse av dyrearter og bortkastede menneskeliv. Fattigdommen vil øke, protester vil bli knust, menneskerettigheter vil bli neglisjert mens utviklingen av nye former for krigføring vil hindre alle fredsinitiativer.

Men hvis vi velger modellen til UN og World Economic Forum, vi er lovet paradis. En grønnere, tryggere og bedre verden med rask kriserespons, inkludert et helsesystem der vaksiner er tilgjengelig for alle, hvor fossilt brensel fases ut og globale gjennomsnittstemperaturer holdes i sjakk, og hvor alle gis rett til en digital tilkobling for å få tilgang til livslang kvalitetsutdanning.

Begrunnelsen er lik hva Klaus Schwab uttrykt under erklæringen av Den store tilbakestillingen:

Vi har et valg om å forbli passive, noe som vil føre til forsterkningen av mange av trendene vi ser i dag. Polarisering, nasjonalisme, rasisme, og til slutt økende sosial uro og konflikter. Men vi har et annet valg, vi kan bygge en ny samfunnskontrakt, spesielt ved å integrere neste generasjon, kan vi endre atferden vår for å være i harmoni med naturen igjen, og vi kan sørge for at teknologiene til den fjerde industrielle revolusjonen blir best utnyttet for å gi oss bedre liv.

Alt vi trenger å gjøre er å overlate makten og livene våre til FN og dets partner WEF og la oss integreres under den digitale gudens våkent øye. Som den kjære miljøguruen og hyppige WEF-deltaker Johan Rockström fra Potsdam Institute of Climate Impact sa i et intervju i 2015:

Jeg kan ikke se noen annen måte enn at 200 land må gi fra seg deler av sin beslutningsmakt til en planetarisk institusjonell administrasjon. Vi må jobbe med de institusjonene vi har, og det er bare én institusjon som er global, FN.[1]

 

For å nå målene i Agenda 2030 må alle være med. I Vår felles agendaden først engasjement (av tolv) er La ingen være igjen. Dette gjelder en fornyet samfunnskontrakt mellom myndigheter og innbyggere som ifølge FN skal være basert på menneskerettigheter, inkludert et sosialt sikkerhetsnett med helsehjelp, inntektssikkerhet, bolig, utdanning og anstendig arbeid. Hvem kan si nei til det?

Ved nærmere ettersyn ser imidlertid kontrakten ut til å dreie seg mest om å være digitalt koblet til det verdensomspennende kontrollsystemet, bli trent med «riktige» verdier, innlosjert i en «smartby» med allestedsnærværende overvåking, og lovet en universell grunninntekt (UBI). – if du følger lydig alle motstridende ordre fra FN.

Det er en samfunnskontrakt for den digitale tidsalderen hvor innbyggernes rettigheter og plikter må tilpasses dagens behov med livslang læring, en «rettferdig og inkluderende» overgang til et nullkarbonsamfunn og en «ansvarlig» bruk av teknologi, hvor spredningen «falsk» eller ubehagelig informasjon må forhindres.[2] Det er med andre ord en kontrakt hvor du blindt skal akseptere det myndighetene pålegger deg og hvor du vil bli ekskludert fra å delta i både samfunnstjeneste og finansielle tjenester dersom du nekter eller har en annen oppfatning.

Bakgrunnen for denne kontrakten kan spores til 2011 da Det tyske rådgivende rådet for globale endringer (WBGU) ga ut rapporten World in Transition – En sosial kontrakt for bærekraft. Saker av lignende karakter hadde tidligere vært diskutert på konferansen Den store transformasjonen – klimaendringer som kulturell endring i Essen 2009. Fokuset var på pavens rådgiver Hans Joachim Schellnhuber, deretter sjef for Potsdam Institute of Climate Impactog Nebojsa Nakicenovic fra International Research Institute IIASA. Rapporten sa at:

Ved å legge sammen alle disse utfordringene som er involvert i transformasjonen som kommer, blir det klart at de kommende endringene går langt utover teknologiske og teknokratiske reformer: Samfunnets virksomhet må baseres på et nytt "forretningsgrunnlag". Dette handler faktisk om en ny global sosial kontrakt for et lavkarbon og bærekraftig globalt økonomisk system. Den er basert på det sentrale konseptet at individer og sivile samfunn, stater og det globale fellesskapet av stater, så vel som økonomien og vitenskapen, bærer det felles ansvaret for å unngå farlige klimaendringer, og motvilje mot andre trusler mot menneskeheten som del av jordsystemet. Den sosiale kontrakten konsoliderer en kultur av oppmerksomhet (født av en følelse av økologisk ansvar), en kultur for deltakelse (som et demokratisk ansvar), og en kultur av forpliktelse overfor fremtidige generasjoner (fremtidig ansvar).

En ny sosial kontrakt ("The New Social Covenant") mellom borgere, samfunn og bedrifter ble også foreslått i 2014 av World Economic Forums Global Agenda Council on Values etter å ha blitt innledet på årsmøtet 2013.[3] Prosjektet, som ble opprettet som svar på økende bekymring for økende ulikhet, arbeidsledighet, sosial uro og utilstrekkelig global styring, ble tett koordinert med FN Global Compact og sponset av den britiske storbanken Barclays. Dette inkluderte også et samarbeid med forumets fellesskap Unge globale ledere og Global Shapers.

Pakten var basert på tre grunnleggende prinsipper: å fremme allmennheten, menneskeverdet og forvaltningen av planeten.[4] Det var i liten grad fokusert på de teknologiske løsningene (4IR) som ble introdusert under årsmøtet 2016.[5] Dette ville imidlertid endre seg raskt, noe som ble klart i årene etter. Klaus Schwabsin bok Forme den fjerde industrielle revolusjon fra 2018 understreket at den nye teknologien måtte forholde seg til verdier som rettferdighet, verdighet og felles beste.[6]

Den fjerde industrielle revolusjonen ville bli brukt til å skape et "bedre" og "rettferdigere" samfunn. Johan Rockström forklarte hva dette betydde på årsmøtet 2018:

Begrunnelsen er enkel: I løpet av de neste tre tiårene vil den fjerde industrielle revolusjonen, drevet av kunstig intelligens, maskinlæring og tingenes internett, transformere alles liv. For øyeblikket er kompassretningen for denne transformasjonen uklar. Vi må sikre at denne transformasjonen går mot en velstående og motstandsdyktig fremtid med nullkarbon. (Johan Rockström)

Samme år ble World Economic Forum rapporterer Identitet i en digital verden: Et nytt kapittel i den sosiale kontrakten ble utgitt, hvor forholdet mellom individ og samfunn i en digital verden ble analysert. Det ble i denne konkludert med at en digital identitet er en sentral del av hvordan den sosiale kontrakten skal oppnås.[7]

"digitale identiteter kan bidra til å transformere fremtiden for milliarder av individer, over hele verden, slik at de får tilgang til nye økonomiske, politiske og sosiale muligheter, samtidig som de nyter digital sikkerhet, personvern og andre menneskerettigheter."

Bak rapporten sto selskaper som f.eks AccentureMastercardVisumHyperledgerAT & T  og Barclays sammen med bl.a. Åpent samfunnBill & Melinda Gates FoundationUNDPID2020 og Europakommisjonen. Flere av disse har nøkkelroller i å bygge infrastrukturen for det nye digitale kontrollsystemet.

Barclays tolkning av kontrakten kan illustreres ved at de i 2020 ble utsatt for å bruke spionprogrammer for å overvåke hvor mye tid de ansatte brukte ved skrivebordet og deretter sende varsler dersom de tok lengre pauser.[8] I en digital verden er det store muligheter for å automatisk overvåke alle prosesser. Jeg kommer tilbake til Digital Identity i fremtidige innlegg og dens tilknytning til FN-mål nummer 16 om en juridisk identitet for alle.

Innen 2025 foreslår Guterres en Verdens sosiale toppmøte hvor den nye samfunnskontrakten skal diskuteres.[9]

Et slikt møte ble foreslått i oktober 2020 av Club of Madrid/Verdens lederskapsallianse. Denne tenketanken, som består av tidligere stats- og regjeringssjefer og «handler for å styrke demokratisk lederskap og institusjonell kapasitet for å bedre møte store globale utfordringer», ledet av Slovenias tidligere president Danilo Turk. En FN-diplomat som fungerte som rådgiver for tidligere FNs generalsekretær Kofi Annan og også han selv stilte til stillingen som generalsekretær.

Igjen nevnes pandemien som den utløsende hendelsen. Som uttrykt av Madrid-klubben:

Pandemien har avdekket ulikheter i rikdom, kjønn og rase, og vil ha forårsaket den første store nedgangen i Human Development Index på over 30 år. For å stimulere til en global bedring som ikke etterlater noen, ber vi om et andre verdenstoppmøte for sosial utvikling.[10]

I følge Club of Madrid har pandemien skapt "muligheter" for internasjonalt samarbeid som kan dempe effektene og produsere "en inkluderende bedring".[11] Det kjente mantraet «Build Back Better» ekko i bakgrunnen. Passende nok er Türk medlem av FNs rådgivende råd på høyt nivå for effektiv multilateralisme som innebærer en mulighet til å ta stilling til eget forslag. Dette gjelder også panelets medleder, Liberias tidligere president og Club of Madrid-medlem Ellen Johnson Sirleaf.

Forslaget, Transforming Multilateralism for 21st Century Social Justice and Inclusion, ble i sin tur utviklet av en arbeidsgruppe ledet av Sarah Burke fra den tyske sosialdemokratiske tenketanken Friedrich Ebert Foundation og kom som svar på pandemiens innvirkning på de svakeste i samfunnet.[12] Arbeidsgruppen inkluderte, sammen med representanter fra VerdensbankenBrookings InstitutionInternasjonal ArbeidsorganisasjonOECD, den indiske økonomen Jayati Ghosh (Professor ved Massachusetts Amherst University). Hun er også medlem av FN-panelet.

Arrangøren sammen med Madrid-klubben var tyskeren Bertelsmann-stiftelsen med World Economic Forum og UN som institusjonelle samarbeidspartnere.Som vanlig må vi reddes av de samme kreftene som forårsaket skaden til å begynne med. Dette er enda tydeligere når det gjelder neste mål – Beskytt vår planet – som jeg tar opp i neste innlegg.

Referanser

[1] Bolling, Anders (2015), ”Johan Rockström är miljörörelsens egen Piketty”, artikkel i Dagens Nyheter 4. september 2015, https://www.dn.se/nyheter/sverige/johan-rockstrom-ar-miljororelsens-egen-piketty/

[2] Cramer, Aron (2022), "Hvorfor vi trenger en ny sosial kontrakt for det 21. århundre", Davos Agenda, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2022/01/a-new-social-contract-for-21st-century/

[3] World Economic Forum (2013), Global Agenda Council on Values ​​– A New Social Covenant, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_Values_2013.pdf

[4] World Economic Forum (2015), Toolkit on a New Social Covenant, Global Agenda Council on Values, http://anewsocialcovenant.org/static/pdfs/wef-new-social-covenant-toolkit-global.pdf

[5] Verdens økonomiske forum (2015), Den nye sosiale pakt, Rapportere, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_NewSocialCovenant_Report_2014.pdf

[6] Schwab, Klaus (2018), Forme den fjerde industrielle revolusjon, Portefølje Penguin

[7] Verdens økonomiske forum (2018), Identitet i en digital verden Et nytt kapittel i samfunnskontraktenhttps://www3.weforum.org/docs/WEF_INSIGHT_REPORT_Digital%20Identity.pdf

[8] Makortoff, Kayleena (2020), Barclays bruker «Big Brother»-taktikker for å spionere på ansatte, sier TUC, artikkel i The Guradian 20. februar 2020, https://www.theguardian.com/business/2020/feb/20/barlays-using-dytopian-big-brother-tactics-to-spy-on-staff-says-tuc

[9] World Summit for Social Development Halls i Köpenhamn 1995.

[10] Club of Madrid (2021), Tid for et andre verdenstoppmøte for sosial utvikling. La ingen etterlate noen etter COVID-19, https://www.clubmadrid.org/time-for-a-second-world-summit-for-social-development-lets-leave-no-one-behind-after-covid-19/

[11] Club of Madrid (2020), Transformering av multilateralisme for sosial rettferdighet og inkludering i det 21. århundre. Kort for arbeidsgruppen for sosial rettferdighet og inkluderinghttp://www.clubmadrid.org/wp-content/uploads/2020/11/Transforming-Multilateralism-for-21st-Century-Social-Justice-and-Inclusion-1.pdf

[12] Ibid.

Les hele historien her ...

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en ledende og kritisk ekspert på bærekraftig utvikling, grønn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatteren av Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter av Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med avdøde Antony C. Sutton.
Abonner!
Varsle om
gjest

12 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer

[…] Les originalartikkel […]

Brad

Får vi alle lest kontrakten med vår Gud og en eller tre advokater som gir råd før vi sier Ja eller Ney, gjør endringer med emner, før noen signatur blir skrevet? Trodde ikke det, så jeg er ute da det ellers er en avtale med Djevelens representanter

coronistan.blogspot.com

'No One Left Behind' Mark Windows ( https://windowsontheworld.net ) laget noen flotte videoer om dette og hva det egentlig betyr.

Elle

Jeg tror vi vet hva det egentlig betyr, men takk for linken.

Sist redigert for 1 år siden av Elle

[…] Les mer: FN/WEF oppfordrer til ny global sosial kontrakt med «Ingen igjen» […]

[…] Les mer: FN/WEF oppfordrer til ny global sosial kontrakt med «Ingen igjen» […]

Elle

Forfatteren gjorde en god jobb med å vise hvordan de vanlige mistenkte fra WEF/FN og deres totalitære masse dingler sin ENORME, FAKE GULROT foran de dumme menneskene mens de holder en stor fu*king-pinne bak ryggen deres. Meg? Ikke dumt. Ikke interessert. Overholder ikke. Nå vet vi alle at WEF/FN er en verdensomspennende kriminell organisasjon opprettet av de som tror på sin egen overlegenhet over menneskeheten. De orkestrerte massedøden og grusomhetene vi opplever på vår vakre klode i dag. Uansett hvor ille det ser ut i det øyeblikket ondskapen ikke gjorde sitt... Les mer "

Sist redigert for 1 år siden av Elle
Violet

Veldig bra sagt.

k somre

Bravo!!! Men vær forberedt på at all slags dritt kommer ned gjedda nå. Tilsynelatende har fugleinfluensa reist sitt stygge hode igjen. De dreper millioner av kyllinger og kalkuner ved å bruke den samme blodige PCR-testen de brukte for å lure oss med Covid. Hvis testen viser at én fugl er infisert, blir hele flokken ødelagt. Og nå sier de at det har gått over til hunans. Vær forberedt

Elle

Jepp, på det. Vi ser begynnelsen på deres pågående unnskyldning for å fjerne animalske produkter fra hyllene mens de kaller handlingen testet og avslører sykdom. Vi vet at PCR-testen er dritt. Som du vet er hele faget en haug med dritt. Hvis du følger det nøye vet du også at det ikke selges fugler eller fruktbare egg i USA nå. Alt tilsvarer deres kjøttfrie agendapunkt for å presse veganisme (skummelt kosthold uten vitamin D eller B), spise insekter i stedet for animalsk protein og bli kontrollert av teknokratiet... Les mer "

Sist redigert for 1 år siden av Elle
Alexandrescu

Preken av den kristne ortodokse far Elpidie om morens død 01.04.2022.

 Fra minutt 18 viser den landene som vil bli ødelagt: de skandinaviske landene, Georgia, Polen, Frankrike, Tyskland, Bulgaria og Romania.

 og så fra 26. minutt sier han at fra pinse til november vil det bare være blod og brent jord.

 Be, min mor, om verdens mareritt – far Archimandrite Elpidie Vaianakis
 https://rumble.com/v10trm9-roag-te-maica-mea-pentru-comarul-lumii-care-urmeaz-prinţ-arhimandrit-elp.html