SDG Progress Report avslører langsom start til å levere på 2030 Agenda

Bildekreditt: Dawn
Del denne historien!

'Langsom start' betyr alt annet enn dødfødt; Agenda 2030 er som et stort cruiseskip som tar veldig lang tid å endre retning. Vekten av global handel går sakte, men sikkert, bak SDG-ene for å sikre sine egne formuer i fremtidig global handel.  TN Editor

To år etter vedtakelsen av 2030 Agenda for bærekraftig utviklinger selskaper endelig begynt å samkjøre bærekraftsstrategiene sine med Sustainable Development Goals (SDGs). SDG-er blir i økende grad brukt til å informere om beslutninger og veilede strategi, noe som er med på å drive innovasjon og skape ny verdi langs verdikjeden. Resultatet av denne intensiverende innsatsen har vært et positivt skifte over 17 SDG-er, en trend som fremheves i FNs generalsekretær'S 2017 Mål for fremgang for bærekraftig utvikling.

Rapporten, Fremdrift mot målene for bærekraftig utvikling, vil bli presentert på begynnelsen av 2017-økten til FNs høyt nivå politisk forum for bærekraftig utvikling (HLPF) den 10 julith, men foreløpige resultater har allerede dukket opp. Rapporten peker på generelle forbedringer over hele linjen, men den overveldende enigheten er det mer arbeid må gjøres å virkelig oppnå de målene som er skissert i 2030 Agenda.

I følge rapporten gjøres det betydelig fremgang på SDG 3 (god helse og velvære), SDG 6 (rent vann og sanitæranlegg) og SDG 15 (liv på land), ettersom både offentlig og privat sektor øker arbeidet med å forbedre tilgangen til helsetjenester og programmer som oppmuntrer til sunn livsstil og utvikler nye løsninger for å gi rent vann til vann knappe regioner. Organisasjoner og myndigheter iverksetter også tiltak for å redusere praksis over hele forsyningskjeden som truer arbeidernes trivsel og verdifulle naturressurser. I følge rapporten avskoging har avtatt betydelig, delvis takket være en økning i bærekraftig skogforvaltning, samt initiativ tatt av selskaper som BNP Paribas å sette ansvarlig palmeoljeproduksjon som en forutsetning for finansiering.

SDGs 7 (rimelig og ren energi), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), 13 (klimahandling), 14 (liv under vann) og 16 (fred, rettferdighet og sterke institusjoner) peker på forverrede forhold og et behov for sterk innsats for å Å være tatt.

Fremgangen på SDG 7 kommer ikke under merket når det gjelder å oppnå energitilgang for alle og å nå mål for fornybar energi og energieffektivitet. Rapporten har identifisert behov for høyere finansieringsnivå og dristigere politiske forpliktelser.

SDG 12 viser forverrede trender for forbruk, med det innenlandske materialforbruket som øker fra 1.51 kg til 1.73 kg per enhet av BNP fra 2000 til 2010 og en økning i det totale innenlandske materialforbruket i samme periode, fra 48.7 milliarder tonn til 71.1 milliarder tonn. Rapporten krever en utbredt vedtak og integrering av nasjonale rammer for bærekraftig forbruk og produksjon til nasjonale planer og sektorplaner.

Når det gjelder SDG 13, fortsetter klimarelaterte farer og naturkatastrofer å øke, men likevel gjør ikke katastrofens risikoreduserende tiltak nok for å beskytte lokalsamfunn. Mer tiltak må iverksettes for å gjøre det bygge motstand og begrense risiko.

Les hele historien her ...

Abonner!
Varsle om
gjest

0 Kommentar
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer