Karbonvaluta

Energivaluta: pengene dine vil ikke hjelpe deg

En av hovedprinsippene i Technocracy er avskaffelsen av privat eiendom. Dette har alltid vært tilfelle, selv fra 1930-tallet da Technocracy først ble oppfattet som et sammenhengende økonomisk system drevet av forskere og ingeniører. De tidlige teknokratene ønsket å skaffe penger helt og erstatte "Energisertifikater" i stedet.