Singularity

Becoming One: Futurister forutsier teknologisk singularitet innen 2045

Teknokrater spår at Singulariteten vil innlede Nirvana når datamaskiner og mennesker smelter sammen. Det er imidlertid like sannsynlig, om ikke mer, at det vil ende opp som den giftige togavsporingen i Palestina, Ohio. Det blir ingen mellomting. Ikke desto mindre fortsetter Technocrat/Transhuman-kartellet å rase fremover uten etiske eller moralske begrensninger, og med vilje øker farten.

Les mer