Politistat

EUs regler for datainnsamling gjelder ikke politistat

Europas generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) ble implementert 25. mai 2018 for å beskytte innbyggerne mot Big Tech, men Europol kan gjøre hva de vil for å støvsuge opp data fra alle kilder, bygge AI-programmer for å analysere dem og deretter drive resultatene inn i en massivt pre-kriminalitetssystem for å fange ugudelige før de begår forbrytelser.