Det hvite hus: 2030 Agenda og USAs globale utviklingspolitikk

Scene av den s√łrlige og den nordlige plenfontenen ble gr√łnn til √¶re for St. Patrick's Day. Offisielt foto av Lawrence Jackson
Del denne historien!

TN Merk: Dette er president Obamas offisielle svar parallelt med Agenda-dokumentet fra 2030 som ble akseptert av verdensledere i FN 25.-29. September 2015. Det ble utgitt på Whitehouse.gov.

President Obamas forpliktelse til global utvikling 

2015 er et sentralt √•r for global utvikling. Verdensledere samlet seg i New York i dag for √• adoptere 2030 Agenda for b√¶rekraftig utvikling ("2030 Agenda"). Vedtakelsen av 2030 Agenda, som beskriver en global utviklingsvisjon og prioriteringer for de neste 15 √•rene, fanger opp h√•p og ambisjoner fra mennesker over hele kloden for meningsfull forandring og fremgang, inkludert her i USA. Gjennom adopsjonen av dette historiske rammeverket, samarbeider USA med land over hele verden for √• lovet la ingen v√¶re igjen ved √• avslutte ekstrem fattigdom og prioritere politikk og investeringer som har langsiktig, transformativ effekt og er b√¶rekraftige. Under Obama-administrasjonen har USA forpliktet og bidratt til √• mobilisere mer enn $ 100 milliarder dollar i ny finansiering fra andre givere og den private sektoren for √• bekjempe fattigdom i omr√•dene helse, matsikkerhet og energi. I USA faller vedtakelsen av 2030 Agenda sammen med en √łkende topartsisk enighet om viktigheten av global utvikling, og direkte filantropiske bidrag fra det amerikanske folket, som √•rlig gir betydelig st√łtte til n√łdhjelp og utvikling rundt om i verden.

Dette er en tid for optimisme og feiring av de bemerkelsesverdige gevinstene som MDG har bidratt over hele verden, inkludert: √• redusere den globale andelen av mennesker som lever p√• mindre enn $ 1.25 per dag med mer enn to tredjedeler siden 1990; mer enn √• halvere frekvensen av barned√łdelighet; og n√•r kj√łnn paritet i grunnskolen p√•melding. Samtidig bygger 2030 Agenda videre p√• MDG-ene, og gjenspeiler erfaringene verden har l√¶rt siden 2000 om hva som fungerer, inkludert behovet for mer transparente, ansvarlige og inkluderende tiln√¶rminger til utvikling, for √• fokusere p√• transformative prioriteringer som har b√¶rekraftig effekt, og √• utnytte hele ressursen for utvikling. 2030 Agenda, som etterf√łlgerramme for tusen√•rsm√•lene (MDG), f√łlger vedtakelsen i juli av handlingsagendaen Addis Abeba (Addis agenda), et veikart for √• hjelpe land med √• identifisere, tiltrekke og f√• tilgang til forskjellige kilder til utviklingsfinansiering for √• realisere 2030 Agenda. Det baner ogs√• vei for en global avtale om klimaendringer som skal inng√•s p√• 21st-konferansen mellom partene til FNs rammekonvensjon om klimaendringer i Paris i desember.

Dette sentralt punktet gir en viktig mulighet til √• gj√łre rede for hvor langt USAs utviklingspolitikk har kommet og de mange amerikanske initiativene som vil v√¶re n√łkkelen til √• n√• disse m√•lene. Basert p√• mer enn et halvt √•rhundre med global ledelse, inkludert opprettelsen av Millennium Challenge Corporation (MCC) og presidentens beredskapsplan for aids lettelse (PEPFAR) under president George W. Bush, ga president Obama ut den f√łrste USAs globale utviklingspolitikk i 2010. For f√łrste gang ble den globale utviklingen l√łftet som en kjernepille i amerikansk makt, og anerkjent som et strategisk, √łkonomisk og moralsk imperativ for USA. Presidenten la ut en visjon som legger premie p√• mange av prinsippene og m√•lene reflektert i 2030 Agenda, inkludert: bredt √łkonomisk vekst; demokratisk styring; spillendrende innovasjoner; utnytte internasjonale partnerskap og det store utvalget av utviklingsfinansiering; og bygge b√¶rekraftige systemer for √• dekke grunnleggende menneskelige behov.

I dag er USAs globale utviklingsinvesteringer n√• bedre m√•lrettet for √• oppn√• resultater og konsekvenser for b√¶rekraftig utvikling; √• utnytte kritiske partnerskap med andre givere, privat sektor og ikke-statlige partnere; og for √• mer effektivt bruke kraften fra teknologi og innovasjon for √• l√łfte de mest utsatte ut av fattigdom. USA ut√łver globalt lederskap som vil v√¶re avgj√łrende for √• oppn√• 2030 Agenda p√• f√łlgende omr√•der:

 • Global helse og Global Health Security Agenda: Under Obama-administrasjonen har amerikanske bidrag til det globale fondet for √• bekjempe aids, tuberkulose og malaria (det globale fondet) utgjort totalt $ 7.2 milliarder dollar, og vi har utnyttet mer enn $ 13.2 milliarder dollar i bidrag til det globale fondet fra andre kilder. Gjennom disse investeringene fortsetter USA √• lede verden i investeringene v√•re i global helse for √• avslutte HIV / AIDS-epidemien og bidra til en AIDS-fri generasjon, bekjempe malaria og tuberkulose, redusere d√łdsfall av m√łdre og barn og styrke helsesystemene. I dag kunngjorde presidenten ambisi√łse nye m√•l for PEPFAR, inkludert et amerikansk m√•l om √• n√• totalt 11.4 millioner mennesker med HIV / AIDS-behandling mot slutten av 2016, og 12.9 millioner mennesker innen slutten av 2017; oppn√• 25% reduksjon i HIV-forekomst blant unge jenter og unge kvinner (i alderen 15-24 √•r) innenfor de geografiske omr√•dene med de st√łrste belastningene i 10 afrikanske land s√łr for Sahara sammen med partnere innen utgangen av 2016; og oppn√• en 40% reduksjon i HIV-forekomst blant unge jenter og unge kvinner (i alderen 15-24) innen disse omr√•dene innen utgangen av 2017. Selv om v√•rt arbeid langt fra er gjort ‚ÄĒ USA, sammen med partnere fra hele verden, har gjort betydelige fremskritt i kampen mot ebola i Vest-Afrika. Vi m√• v√¶re p√• vakt i arbeidet v√•rt med √• motvirke biologiske trusler og forhindre at fremtidige utbrudd blir epidemier. Derfor har vi forpliktet oss til hjelpe minst 30 land med √• n√• m√•lene i Global Health Security Agenda √• bygge nasjonal, regional og internasjonal evne til √• forhindre, oppdage og svare p√• trusler om smittsom sykdom, enten det er naturlig forekommende, tilfeldig eller forsettlig. De G-7 ledere har tatt en beslutning om √• matche denne forpliktelsen ved √• kollektivt tilby √• hjelpe minst 60 land.
 • Matsikkerhet og ern√¶ring: Etter G2009 L'Aquila-toppm√łtet i 8 og president Obamas oppfordring til globale ledere om √• gj√łre mer for √• takle matsikkerhet, ledet USA en kampanje som mobiliserte 22 milliarder dollar i bistand til landbruket, og i dag er matsikkerhet og ern√¶ring p√• toppen av global agenda etter flere ti√•r med nedgang i investeringene. Gjennom Ny Alliance for matsikkerhet og ern√¶ring, USA og dets partnere har mobilisert $ 10 milliarder dollar i forpliktelser fra privat sektor fra mer enn 200 internasjonale og afrikanske selskaper, hvorav 1.8 milliarder dollar allerede er investert i Afrikas landbrukssektor. Antallet sultne mennesker i verden - 795 millioner - har sunket med 100 millioner det siste ti√•ret, ikke noe mindre takk til disse og andre koordinerte internasjonale innsats. President Obama, som erkjenner at investeringer i landbruksutvikling og forbedret ern√¶ring kan ha transformativ innvirkning p√• √• redusere sult og ekstrem fattigdom. Feed the Future initiativ i 2010, som bygger p√• tidligere amerikanske forpliktelser, inkludert Initiative to End Hunger in Africa. Gjennom Feed the Future jobber administrasjonen tett med v√•re landspartnere for √• st√łtte inkluderende √łkonomisk vekst gjennom utvikling av landbrukssektoren. USAs innsats har resultert i √łkte utbytter, h√łyere inntekter, forbedret ern√¶ring og mer dynamiske √łkonomier. Som komplement til v√•r bilaterale innsats, lanserte USA sammen med andre givere Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), et innovativt fond med flere givere som har tildelt 1.4 milliarder dollar til dags dato til 25 lavinntektsland for √• bidra til √• √łke landbruksproduktiviteten. Basert p√• momentumet som er skapt av Feed the Future, fremmer USA ogs√• inkluderende, kollektive globale tiltak for √• √łke matsikkerheten. Sammen med andre G-7-land og afrikanske ledere, lanserte president Obama den nye alliansen for matsikkerhet og ern√¶ring i 2012 for √• fremme b√¶rekraft gjennom √łkt og mer ansvarlig investering i privat sektor i afrikansk landbruk.
 • Makt Afrika: Siden lanseringen, da USA forpliktet 7 milliarder dollar, Makt Afrika har utnyttet nesten 43 milliarder dollar i eksterne forpliktelser, inkludert mer enn 31 milliarder dollar i private forpliktelser alene. Gjennom Makt Afrikaarbeider USA sammen med en rekke partnere for √• akselerere energitransaksjoner i den private sektoren, ved √• utnytte bistand, finansiering, kommersielle og diplomatiske verkt√ły fra den amerikanske regjeringen, samt ved √• utnytte verkt√łyene og ekspertisen til v√•re bilaterale og multilaterale partnere, inkludert Den afrikanske utviklingsbanken, Verdensbankgruppen, den svenske regjeringen, EU og mer enn 100 private partnere. De dramatiske investeringene USA og disse partnerne genererer, vil forandre folks liv til det bedre.
 • Avslutter ekstrem fattigdom: Utviklingspolitikken for og store utviklingsinitiativer ledet av USA er basert p√• forutsetningen om at bekjempelse av ekstrem fattigdom og fremme vedvarende og inkluderende vekst, lik tilgang til muligheter og √•pen og rettferdig styring tjener et og samme oppdrag. For ytterligere √• skjerpe oppdraget, ga USAID ut tidligere denne uken sitt nye Visjon for √• avslutte ekstrem fattigdom, som presenterer USAIDs definisjon av ekstrem fattigdom, sin forst√•else av hva som har drevet fremgang, analyse av relevante trender og utfordringer, og et strategisk rammeverk for USAIDs p√•g√•ende engasjement for dette oppdraget.
 • Likestilling og empowerment av kvinner og jenter:Tjue √•r etter Beijing-erkl√¶ringen og handlingsplattformen, og bekreftelsen om at "kvinners rettigheter er menneskerettigheter", fortsetter kvinner og jenter over hele verden √• m√łte dype ulikheter i alle livets omr√•der, i alle land, og i b√•de offentlige og private kuler. USA er dypt forpliktet til √• fremme likestilling og fremme rettigheter for kvinner og jenter over hele verden.
 • Klimaendringer og spenst: USA er forpliktet til √• legge til rette for en √łkonomisk motstandsdyktig √łkonomisk vekst i utviklingsland, inkludert gjennom Presidentens globale klimaendringsinitiativ. President Obama, som erkjenner at klimaendringene utgj√łr en systemisk risiko, signerte en ut√łvende ordre som krever at f√łderale byr√•er tar hensyn til klimasikkerhet p√• tvers av USAs internasjonale utviklingsprogrammer, og hjelper til med √• sikre at v√•r utenriksst√łtte fremmer en fremtid med lite karbon og fremmer b√¶rekraftige og spenstige samfunn i l√łpet av de kommende ti√•rene. Denne administrasjonen har jobbet for √• gj√łre klimafinansieringen effektiv, effektiv, innovativ og fokusert p√• √• oppn√• m√•lbare resultater basert p√• landseide planer, mens de mobiliserer private investeringer. Denne innsatsen kompletterer amerikanske investeringer p√• andre omr√•der; i fjor lanserte for eksempel USA og andre globale ledere Global Alliance for Climate-Smart Agriculture (GACSA), en koalisjon med flere interessenter som er dedikert til √• m√łte utfordringene med √• fremme matsikkerhet og st√łtte landbruksvekst i sammenheng med klimaendringer .
 • Utdanning: USA har bidratt med $ 127 millioner tilGlobal Partnership for Education (GPE), som, sammen med andre donorbidrag, har bidratt til √• gi 22.5 millioner flere barn i skolen. I mars 2015 kunngjorde First Lady Michelle Obama La jenter l√¶re, et nytt initiativ som vil bygge videre p√• investeringer USA har gjort og suksesser oppn√•dd i global grunnskoleoppl√¶ring, og utvide dem til √• hjelpe ungdommelige jenter med √• fullf√łre utdannelsen og forf√łlge sine bredere ambisjoner.
 • Fremme √•pen regjering: I 2011 ble president Obama sammen med syv andre statsoverhoder for √• lansere Open Government Partnership (OGP), et globalt initiativ for √• √łke gjennomsiktigheten, styrke borgernes engasjement og utnytte ny teknologi for √• forbedre styring. I dag har dette partnerskapet vokst fra 8 til 66 nasjoner som har forpliktet seg til mer enn 2,000 forpliktelser for √• forbedre styring for rundt 2 milliarder mennesker over hele verden. I dag ble USA med p√• OGPs styringskomit√©medlemmer ved signering en erkl√¶ring om √Öpen regjering for gjennomf√łring av 2030 Agenda for b√¶rekraftig utvikling.
 • Katalysere private investeringer og andre finansieringskilder:P√• tvers av disse initiativene og mer bredt fremmer denne administrasjonen en ny utviklingsmodell fokusert p√• √• bruke v√•re utviklingsfinansieringsverkt√ły for √• mobilisere private og andre former for kapital for b√¶rekraftig utvikling og som en spak for √• stimulere til transformasjon. I juli slo USA sammen med andre utviklingspartnere for √• lansere Addis Tax Initiative, et partnerskap for √• hjelpe utviklingsland bedre √• mobilisere og effektivt bruke sine egne innenlandske ressurser for √• oppn√• b√¶rekraftig utvikling. Under denne administrasjonen har Overseas Private Investment Corporation (OPIC), den amerikanske regjeringens utviklingsfinansieringsinstitusjon, st√łttet mer enn 35 milliarder dollar i private investeringer i utviklende og fremvoksende markeder. De nye prosjektene som OPIC har st√łttet siden 2002, da Monterrey-konsensus ble avtalt, forventes √• gi n√¶r 82 milliarder dollar i private investeringer. Siden etableringen i 2004 har Millennium Challenge Corporation (MCC) tilskuddsportef√łlje p√• 10 milliarder dollar utnyttet nesten 5 milliarder dollar i private investeringer og mer enn 450 millioner dollar i bidrag fra partnerland.
 • Spurende innovasjon: Obama-administrasjonen har fremmet ny offentlig og privat sektor for √• utnytte nyskapende teknologier, inkludert for √• akselerere forskning og skalere innovasjoner for √• st√łtte b√¶rekraftig utvikling. USAID er Global Development Lab samler mangfoldige partnere for √• identifisere, teste og skalere innovasjoner for √• l√łse utviklingsutfordringer, og fremskynde innsatsen for √• avslutte ekstrem fattigdom. Gjennom et partnerskap med andre utviklingsbyr√•er, lanserte USAID Global Innovation Fund i 2014 for √• √łke investeringene i nye l√łsninger p√• utviklingsutfordringer. USA slutter seg til andre land og partnere i det sivile samfunn for √• lansere Global Partnership on Sustainable Development Data, for √• f√• fart p√• datarevolusjonen som vil v√¶re essensiell for √• oppn√• og m√•le fremskritt for m√•lene for b√¶rekraftig utvikling.
 • Formildende og reagerer p√• konflikt og katastrofe: Da menneskets toll fra verdens humanit√¶re kriser n√•dde svimlende h√łyder, er USA fortsatt verdens st√łrste humanit√¶re giver, etter √• ha gitt 6.5 milliarder dollar i livreddende mat, helsevesen, vann og husly i √•r. Rundt om i verden samarbeider USA med ikke-statlige og trosbaserte grupper i responsen p√• disse krisene, og fortsetter √• ut√łve globalt lederskap ved √• utlyse det internasjonale samfunnet om √• gj√łre mer for √• bidra til FNs humanit√¶re appeller. Det internasjonale samfunnet har et kollektivt ansvar ikke bare for √• hjelpe de som er i n√łd, men √• samarbeide for √• l√łse de grunnleggende √•rsakene til fattigdom og konflikt, for √• sikre at alle mennesker har tilgang til √łkonomiske muligheter. I tillegg til √• lede verden n√•r det gjelder rausheten i v√•r globale humanit√¶re bistand og beredskap i katastrofetider, investerer vi i s√•rbare samfunn over Sahel, Afrikas Horn og S√łr- og S√łr√łst-Asia for √• hjelpe dem med √• bygge motstandskraft til kriser og konflikter og til slutt redusere behovet for kostbare n√łdinngrep.

2030 Agenda er ambisi√łs, og det er mye arbeid som m√• gj√łres. Vedtakelsen av dette nye rammeverket er bare begynnelsen, og vi m√• erkjenne at ingen regjering eller land kan levere l√łftet om denne ambisi√łse agendaen p√• egenh√•nd. Det p√•hviler alle interessenter - regjeringer, utviklingssamfunnet, trosbaserte organisasjoner, forskningsinstitusjoner, privat sektor og vanlige borgere - √• samarbeide for √• bidra til en vedvarende global innsats de neste 15 √•rene, for √• levere p√• l√łftet om denne agendaen for innbyggerne v√•re.

Se originaldokumentet her ...

Abonner!
Varsle om
gjest

0 Kommentar
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer