WEF erklærer at fargen på demokrati er ... grønn?

Bilde: Unsplash/Noah Buscher
Del denne historien!
Denne tynt tildekkede propagandaen protesterer mot at grunnen til at "grønn energi"-programmer mislykkes er fordi prisen på tradisjonell energi er for lav. Videre, hvis vi ikke fikser denne prisforskjellen, "beskytter vi ikke demokratiet." Å drive opp energiprisene beskytter dermed demokratiet. Dette vanvittige resonnementet er grunnfjellsideologien til Great Reset, Green New Deal og Sustainable Development, aka Technocracy.

Faktum er at eksistensen av demokrati blir brukt og misbrukt for å oppnå økonomisk overtakelse av verden. Å suge folk til å tro at nedgangen av demokrati kan reverseres ved implementering av bærekraftig utvikling er en total logisk frakobling. Vitenskapelig diktatur er det motsatte av et demokratisk samfunn. ⁃ TN-redaktør

  • Klimaendringer og demokratiets tilbakegang er to globale kriser som har kommet på spissen de siste årene.
  • Overgang til grønn energi er nøkkelen til både å takle klimaendringer og skape bærekraftige økonomier.
  • Kollektiv handling om en grønn omstilling er dermed ikke bare bra for klimaet, men også avgjørende for å beskytte demokratiet.

To globale kriser har kommet til et spissen – klimaendringer og demokratiets tilbakegang.

Hvis global oppvarming skal holdes under 1.5 oC, verden må handle nå å redusere karbonutslipp. For å nå dette målet kreves det en betydelig reduksjon i bruken av fossilt brensel gjennom en ren energiomstilling.

For de siste 15 årene, demokratiet har vært i tilbakegang over hele verden. For å beskytte og fremme frihet, må ledende demokratier styrke sine økonomier og ivareta friheten.

Disse to målene er ikke gjensidig utelukkende, men komplementære. Å redusere avhengigheten av fossilt brensel og overgang til lavkarbonalternativer gjør også demokratiske økonomier mer bærekraftige. Store demokratier bør samarbeide for å nå disse to målene.

Demokrati og grønnhet henger sammen

Bevis for 83 avanserte, fremvoksende markeder og utviklingsland indikerer at demokratier de siste årene har vært mer villige til å vedta grønn utvinningspolitikk, redusere avhengigheten av fossilt brensel og redusere underprisingen av disse drivstoffene (se tabell).

De landene som har tatt skritt for å grønnere økonomiene sine de siste årene er stort sett frie og demokratiske, mens de som ikke har gjort det vanligvis er mindre frie og mer autokratiske.

Men det er blant verdens rikeste og største økonomier – Group of 20 (G20) – hvor sammenhengen mellom frihet og grønnhet er mest slående (se figur). G20-land med større politiske rettigheter og sivile friheter har også en tendens til å ha grønnere politikk og økonomier. Til sammenligning er land som er mindre frie "brunere".

Dette forholdet mellom demokrati og grønnhet betyr noe, ettersom det som skjer i G20-økonomiene har viktige implikasjoner for fremtiden til verdensøkonomien, inkludert redusere klimaendringer og andre globale miljørisikoer.

En ren energiomstilling ledet av store økonomier er avgjørende for å oppnå netto null karbonutslipp innen 2050, og enhver forsinkelse i fremdriften de neste årene kan gjøre dette målet uoppnåelig.

I tillegg kan det å ofre videre fremgang mot en lavkarbonøkonomi sette demokratier i større økonomisk fare, ikke mindre. Russlands invasjon av Ukraina har brakt fornyet fokus på denne økonomiske svakheten.

En samlet strategi for en grønn omstilling

For at USA, EU og andre store demokratier skal redusere sin økonomiske sårbarhet, må de handle kollektivt for å fremme en grønn omstilling. En slik strategi bør ha tre sentrale elementer.

For det første bør ledende demokratier bli enige om å få slutt på underprisingen av fossilt brensel, som er den viktigste faktoren som forhindrer en ren energiomstilling. Underprisen knyttet til å produsere og brenne kull, olje og gass utgjorde 5.9 billioner dollar i økonomiske kostnader i 2020. Nesten en fjerdedel av disse tapene – 1.45 billioner dollar – skjedde i 48 større og mindre demokratier.

De ledende demokratiene i G20 bør kollektivt forplikte seg til å fase ut kostnader og skattelettelser for produksjon og forbruk av fossilt brensel. De bør også fase inn mer effektiv prising av fossilt brensel gjennom skatter eller omsettelige tillatelser for å dekke kostnadene ved lokal luftforurensning, global oppvarming og andre økonomiske skader.

Les hele historien her ...

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en ledende og kritisk ekspert på bærekraftig utvikling, grønn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatteren av Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter av Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med avdøde Antony C. Sutton.
Abonner!
Varsle om
gjest

2 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer
Anne

Fullblåste psykopater. Den store tilbakestilte mengden er årsaken til ethvert "avtagende demokrati", som er deres synonym for frihet. Frihet eller frihet er for kraftige ord for disse menneskene å bruke når de snakker ned til det de anser som surfe. Så de vil bruke demokrati for å referere til selv fascistiske eller kommunistiske regimer som de favoriserer. Global avkjøling måtte endres til global oppvarming etter at psykopatene oppdaget at jorden ikke gikk inn i en istid likevel for øyeblikket. Uttrykket global oppvarming måtte endres til klimaendringer etter at alle isbreene ikke smeltet; og alt... Les mer "