FNs politiske forum åpner med fokus på å oppnå 2030-dagsordens oppfordring om å "la ingen være igjen"

(FN-foto / Loey Felipe)
Del denne historien!

TN Merk: Oppfordringen om å 'la ingen være' betyr det alle kommer til å bli tvunget inn i det nye økonomiske systemet. Det vil ikke være noen "fravalg" eller "skjul". Total inkludering var et hovedtema for det opprinnelige teknokratiet på 1930-tallet. 

Åpning av det første møtet i FNs høynivå politisk forum for bærekraftig utvikling siden FNs adopsjon 2030 Agendapresidenten for Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC) redegjorde i dag for oppgavene før organet og ba om sterkere engasjement for å utføre sine mandatoppgaver.

"Et sterkt forum betyr raskere fremskritt mot å oppnå 17 ambisiøse og udelelige bærekraftige utviklingsmål mot inkluderende, rettferdige og velstående samfunn for alle," sa ECOSOC-president Oh Joon i sin bemerkninger.

Det politiske forumet på høyt nivå blir holdt fra 11 til 20 juli ved FNs hovedkvarter i New York, og det vil også omfatte et tre-dagers ministersegment, fra 18 til 20 juli, som sammenfaller med høynivå-segmentet av ECOSOCs årlige sesjon.

Å minne om temaet til Forum, 'Forlater ingen bak', sa Mr. Oh at organet vil vurdere gjennomføringen av 2030 Agenda, et år etter at den ble vedtatt.

Han bemerket at overleggene vil fokusere på å styrke det nasjonale eierskapet rundt Sustainable Development Goals (SDGs), integrere det i utviklingsplaner, integrere de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, ta tak i utfordringer med å mobilisere implementeringsmidler og utnytte vitenskap, innovasjon og teknologi for å fremme målene.

Han bemerket videre at det regionale perspektivet i implementeringen av 2030 Agenda også vil bli utforsket i diskusjonene.

"Samtidig vil vi vurdere fremdriften for å sikre at 2030 Agenda leverer for land i spesielle situasjoner og står overfor spesifikke utfordringer, for eksempel små øyer, utviklingsstater, [minst utviklede land], [utviklede land] og de som er i konflikt og situasjoner etter konflikt, så vel som mellominntektsland, ”la Oh til.

Han understreket videre Forumets rolle som den sentrale plattformen for oppfølging og gjennomgang av 2030-agendaen, og SDG-er er ekstremt viktig for fremtiden til 2030-agendaen og dens langsiktige suksess.

Han regnet opp hovedoppgavene på sesjonen, og forklarte: "Vi vil kartlegge vår retning fremover på nye og innovative måter for å sikre at forumet er et vesentlig bidrag til effektiv implementering av 2030-agendaen."

Økten vil inneholde nasjonale anmeldelser som deles av 22-land fra hele verden. Gjennomgangene om frivillige vil inkludere utfordringene og hullene de har opplevd.

"Jeg er overbevist om at utveksling av erfaringer og god praksis ikke bare kommer de enkelte medlemsland til gode, men også den langsiktige implementeringen av 2030-agendaen," sa ECOSOC-presidenten.

Forumet vil også vurdere generalsekretærens årlige fremdriftsrapport om SDG-er, satt sammen i samarbeid med det større FN-systemet, samt innspill fra ECOSOCs funksjonelle kommisjoner og andre mellomstatlige organer og plattformer.

I sitt arbeid vil forumet samarbeide med større grupper og andre interessenter i diskusjonene og vurdere rapportene om deres bidrag til implementeringen av 2030 Agenda.

Mr. Oh uttrykte håp om at erfaringene fra den nåværende sesjonen med HLPF vil være retningsgivende for utviklingen av påfølgende økter, samt oppnåelsen av 2030 Agenda.

"Et sterkt forum betyr raskere fremskritt mot å oppnå 17 ambisiøse og udelelige mål for bærekraftig utvikling mot inkluderende, rettferdige og velstående samfunn for alle," konkluderte han.

Forumet etterfulgte Kommisjonen for bærekraftig utvikling i 2013, i tråd med resultatet av FNs landemerke-konferanse om global bærekraft, kjent som Rio + 20. Det møtes både under FNs generalforsamling hvert fjerde år og FNs økonomiske og sosiale råd i andre år med tekniske, ministerielle og høyt nivå segmenter.

Som en del av de substantielle overleggene på forumet, Wu Hongbo, FNs generalsekretær for økonomiske og sosiale saker presentert den første rapporten fra generalsekretæren om Fremgang mot mål for bærekraftig utvikling.

Innvielsesrapporten gir den første redegjørelsen for den nåværende globale situasjonen i forhold til 17 SDG-er, og den er basert på det foreslåtte globale indikatorramme utviklet av Inter-Agency og Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators, som ble enige om å være et praktisk utgangspunktet i Statistisk kommisjon i mars i år, forklarte han.

2030-agendaen erkjenner at utrydding av ekstrem fattigdom er den største globale utfordringen og et uunnværlig krav for bærekraftig utvikling. I tiåret fra 2002 til 2012 falt andelen av verdens befolkning som lever under den ekstreme fattigdomsgrensen med mer enn halvparten, fra 26 til 13 prosent, ”sa han og la merke til at selv om det er viktig, vil det være behov for dristigere tiltak for å eliminere fattigdom helt.

"Selv om fremskritt er ubestridelig i kampen mot sult, er det fortsatt nesten 800 millioner mennesker over hele verden som lider av sult," sa Wu om statusen til mål 2 om å avslutte sult, oppnå matsikkerhet og forbedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.

Rapporten gir en oversikt over fremdriften og utfordringene implementeringen av hver av 17 SDG-ene. Det produseres i henhold til en forespørsel fra medlemsstatene om å informere om oppfølgingen og gjennomgangen av målene i sammenheng med forumet.

Les hele pressemeldingen her ...

Abonner!
Varsle om
gjest

1 Kommentar
eldste
Nyeste Mest stemte
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer
Alison

'Hunt for the Wilder People' er en NZ-laget film med det fremtredende temaet "No Child Left Behind". Mens vi minner om at temaet for dette FN-forumet er 'Å etterlate ingen bak, og at NZs tidligere statsminister Helen Clark er godt etablert i FN-saker - siden 2009 har hun vært administrator for FNs utviklingsprogram UNDP - og i april 2016 erklærte hun sitt kandidatur. for stillingen som FNs generalsekretær, er denne filmen en ny propagandafilm for verdensorden for massene. Som vanlig paraderer Satan sine planer i gleden av denne verden, men... Les mer "