Den digitale mentaliteten til EUs Green New Deal

Ursula von der LeyenBilde: EU Press Photo
Del denne historien!
Denne artikkelen av presidenten for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen avslører at deres Green New Deal egentlig er avhengig av 'teknologisk optimisme', det vil si å satse på fremtidig teknologi som ennå ikke er oppfunnet eller oppdaget, for å nå sine mål. ⁃ TN Editor

Jeg er en teknisk optimist. Min tro på teknologi som en kraft for godt kommer fra min erfaring som medisinstudent. Jeg lærte og så førstehånds evne til å endre skjebner, redde liv og gjøre hverdagslige det som en gang ville vært et mirakel.

Vi tar nå for gitt at vi kan ta et antibiotikum når vi har en infeksjon eller gå for røntgen- eller MR-skanning når vi blir skadet eller syke. Dette er alle mirakler som har endret løpet av menneskeheten til det bedre.

Takket være teknologi blir disse miraklene mer betagende og mer regelmessige om dagen. De hjelper deg med å oppdage kreft bedre, støtter kirurgi med høy presisjon eller skreddersyr behandling for hver pasients behov.

Alt dette skjer akkurat nå, akkurat her i Europa. Men jeg vil at dette bare skal være starten. Og jeg vil at den skal bli normen på tvers av samfunnet vårt: fra jordbruk til finans, fra kultur til konstruksjon, fra bekjempelse av klimaendringer til bekjempelse av terrorisme.

Dette er visjonen bak den nye digitale strategien som EU-kommisjonen vil presentere denne uken.

Vi tror at den digitale transformasjonen kan drive økonomiene våre og hjelpe oss med å finne europeiske løsninger på globale utfordringer. Vi mener innbyggerne bør ha myndighet til å ta bedre beslutninger basert på innsikt hentet fra ikke-personlige data. Og vi vil at dataene skal være tilgjengelige for alle - enten offentlige eller private, store eller små, oppstart eller gigantiske. Dette vil hjelpe samfunnet som helhet med å få mest mulig ut av innovasjon og konkurranse og sikre at vi alle drar nytte av et digitalt utbytte. Dette digitale Europa bør gjenspeile det beste i Europa - åpent, rettferdig, mangfoldig, demokratisk og selvsikker.

Bredden av strategien vår gjenspeiler omfanget og arten av overgangen foran oss. Det dekker alt fra cybersecurity til kritisk infrastruktur, digital utdanning til ferdigheter, demokrati til media. Og det lever opp til ambisjonen om European Green Deal, for eksempel ved å fremme klimanøytraliteten til datasentre innen 2030.

Men som vi vil legge ut denne uken, kan den digitale transformasjonen ikke overlates til tilfeldighetene. Vi må sørge for at våre rettigheter, personvern og beskyttelse er de samme på nettet som de er utenfor. At vi hver og en kan ha kontroll over våre egne liv og over hva som skjer med vår personlige informasjon. At vi kan stole på teknologi med det vi sier og gjør. Den nye teknologien har ikke nye verdier.

Jeg forstår fullt ut at teknologien - og spesielt de som eier den - for mange ennå ikke har fått den tilliten. Jeg ser hvordan det kan brytes ned når store nettplattformer bruker sine egne kunders data på måter de ikke burde. Eller når desinformasjon driver ut ansvarlig journalistikk og clickbait betyr mer enn sannheten.

Så jeg får og respekterer hvorfor noen mennesker er tekniske skeptikere, tvilere eller til og med pessimister. Og det er derfor jeg tror vi trenger en digital overgang som er europeisk av design og natur. En som gjenoppbygger tillit der den erodert og styrker den der den eksisterer. Som en del av dette må store kommersielle digitale aktører akseptere sitt ansvar, blant annet ved å la europeere få tilgang til dataene de samler inn. Europas digitale overgang handler ikke om de fås fortjeneste, men de manges innsikt og muligheter. Dette kan også kreve lovgivning der det er aktuelt.

Poenget er at Europas digitale overgang må beskytte og styrke borgere, virksomheter og samfunnet som helhet. Det må levere for folk slik at de føler fordelene med teknologi i livet. For å få dette til, må Europa ha sin egen digitale kapasitet - det være seg kvanteberegning, 5G, cybersikkerhet eller kunstig intelligens (AI). Dette er noen av teknologiene vi har identifisert som områder for strategiske investeringer, som EU-finansiering kan trekke inn midler fra nasjonal og privat sektor.

Å få mest mulig ut av digital og data er like viktig for store næringer som for små og mellomstore bedrifter. Selv om de største ideene ofte kommer fra de minste oppstartene, kan oppskalering være en oppoverbakke for mindre europeiske firmaer i den digitale verdenen. Vi ønsker at europeiske nybegynnere skal ha de samme mulighetene som deres kolleger i Silicon Valley til å utvide, vokse og tiltrekke seg investeringer.

For dette må vi overvinne fragmentering i vårt indre marked som ofte er større online enn andre steder. Vi må slå oss sammen - nå. Ikke ved å gjøre oss alle like, men ved å utnytte omfanget så vel som vårt mangfold - begge viktige faktorer for suksess for innovasjon.

Og vi vil også trenge ressursene for å matche ambisjonene. Dette er grunnen til at jeg på denne ukens europeiske råd vil presse på for et moderne og fleksibelt EU-budsjett som investerer i fremtiden vår - og i forskning, distribusjon av innovasjon og ferdigheter for å gi det liv.

Dette vil være nødvendig hvis vi ønsker at Europa skal lede an i de områdene med mest potensial, som data og AI. Denne uken vil vi legge frem planene våre for begge sammen med vår bredere digitale strategi.

Utgangspunktet for data vil alltid være personlig beskyttelse. Europa har allerede de sterkeste reglene i verden, og vi vil nå gi europeerne verktøyene de trenger for å sikre at de har enda mer kontroll.

Men det er også en annen type data som er den avdekket, ubrukte gullgruven til fremtidens datas smidige økonomi. Jeg tenker på anonymiserte mobilitetsdata eller meteorologiske data samlet av flyselskaper, satellittbilder, men også industrielle og kommersielle data om alt fra motorytelse til energiforbruk.

Disse typer ikke-personlige data kan underbygge design og utvikling av nye, mer effektive og mer bærekraftige produkter og tjenester. Og de kan reproduseres uten praktisk talt. I dag er 85% av informasjonen vi produserer ubrukt. Dette må endres.

Vi vil utvikle et lovverk og driftsstandarder for europeiske datarom. Disse vil tillate bedrifter, myndigheter og forskere å lagre dataene sine og få tilgang til pålitelige data som er delt av andre. Dette vil bli gjort under sikre forhold som skaper større verdi for alle og sikrer en rettferdig avkastning for alle.

Disse bassengene med data vil på sin side drive vårt arbeid for å fremme dyktighet og tillit til kunstig intelligens i Europa. AI hjelper allerede små selskaper med å redusere energiregningen, noe som muliggjør grønnere, automatisert transport og fører til mer nøyaktige medisinske diagnoser.

For å hjelpe store og små bedrifter med å utnytte det fulle potensialet til AI, vil vi investere i et nettverk av lokale digitale innovasjonshubber og i kompetansesentre for avansert forskning og utdanning.

Samtidig vil vi arbeide for å sikre at AI er rettferdig og i samsvar med de høye standardene Europa har utviklet på alle felt. Vår forpliktelse til sikkerhet, personvern, likebehandling på arbeidsplassen må opprettholdes fullt ut i en verden der algoritmer påvirker beslutninger. Vi vil fokusere handlingen på høyrisikosøknader som kan påvirke vår fysiske eller mentale helse, eller som påvirker viktige beslutninger om ansettelse eller rettshåndhevelse.

Målet er ikke mer regulering, men praktiske vernetiltak, ansvarlighet og muligheten for menneskelig inngripen i tilfelle fare eller tvister. Vi har formet andre næringer med suksess - fra biler til mat - og vi vil nå anvende den samme logikken og standardene i den nye data-agile økonomien.

Jeg oppsummerer alt det jeg har angitt med begrepet 'teknisk suverenitet'. Dette beskriver evnen som Europa må ha til å ta sine egne valg, basert på egne verdier, og respektere sine egne regler. Dette er det som vil bidra til å gjøre tekniske optimister til oss alle.

Les hele historien her ...

Abonner!
Varsle om
gjest

0 Kommentar
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer